Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

 

‘Qu‘il nous est difficile

De trouver un abri

Même dans notre coeur’

Jules Supervielle

 

[Aldo van Eyck, The Enigma of Vast Multiplicity, muurtekst bij entree Triennale paviljoen Aldo van Eyck]

Verbeelding

Van Eyck’s installatie is een pessimistische aanklacht, maar is ook een pleidooi voor het herstel van de verbinding tussen mens en natuur, door middel van een omvattende, ecologische benadering van architectuur en stedenbouw (zoals hij o.a. zag in traditionele culturen), en door de inzet van verbeelding en creativiteit (zoals hij o.a. zag in de kunst en poëzie). Een boodschap die ook in deze tijd van betekenis is. Van Eyck liet zich, net als andere leden van Team 10, inspireren door niet-westerse leef- en nederzettingspatronen. Deze spontane of primitieve nederzettingen boden volgens hem onder meer inzicht in de samenhang tussen sociale patronen, klimatologische omstandigheden en landschappelijke karakteristieken.

Binnen Team 10 werd ook door andere architecten en vanaf de jaren '40 samenwerking gezocht met kunstenaars in hun zoektocht naar alternatieve benaderingen van stad en samenleving. Volgens Van Eyck kon verbeelding architectuur bevrijden van een op efficiëntie en rationalisme gebaseerde praktijk.

“Verbeeldingskracht blijft de enige gemeenschappelijke deler tussen mens en natuur, de enige kracht die in staat is spirituele omwentelingen te herkennen op het moment zelf en daaraan zinvolle voorspellingen te ontlenen. De verbeelding ontdekt als eerste veranderingen. Hoewel architectuur – planning in het algemeen – gebonden is aan zeer tastbare functies, verschilt haar uiteindelijke doel in niets van welke vorm van creativiteit dan ook, namelijk dóór de mens en vóór de mens uitdrukking te geven aan de natuurlijke gang van het leven."

[citaat uit Aldo van Eyck, Stellingen tegen het rationalisme, (‘statements against rationalism’), interventie tijdens CIAM 1947 Bridgewater]

Guus Beumer, Algemeen en artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Angela Rui, Marina Otero Verzier, Francien van Westrenen
Rudy Guedj
Olivier Goethals